שישו ושמחו בשמחת התורה כי היא לנו עוז ואורה

You are cordially invited to the Thank You Hashem Hachnosas Sefer Torah Event

תם ונשלם שבח לק-ל בורא עולם

We have just finished writing the Thank You Hashem Sefer Torah, which took the world by storm. Just like the Baal Shem Tov promised so many years ago, this miraculous Sefer Torah saved countless lives and alleviated so much suffering.

הכתר והכבוד לחי העולמיםסיום כתיבת האותיות והכנסת ספר תורה

The inscription of the final letters in the Sifrei Torah
and the Hachnosas Sefer Torah will take place

5:30 PM - 6:30 PM

סעודה מפוארה לכבודה של תורה

Lavish meal in honor of the celebration:

6:30 PM

Exciting and inspiring program
accompanied by lively music and spirited dancing!

Please fill out the form and we will send you an entry card in the mail.