איך דאנק דיך באשעפער פאר די געלעגענהייט צו פארצייען. מערערע מצבים קענען צוברענגען צו נעגעטיוויטי אדער דערווייטערונג צווישן מענטשן. פירום איז די פאסיגטע צייט צו פארבעסערן די נאנטשאפט, ווען מען שיקט משלוח מנות איינער פארן צווייטן און מען טרונקט און פארברענגט צוזאמען. איך דאנק דיך באשעפער פארן ווייזן וויאזוי צו ברענגען נאנטשאפט צווישן פריינט.

March 14th, 2023