איך האב אפאר קלאוזינג’ס וואס איך ווארט שוין א שטיק צייט עס זאל דורך גיין און יעדעס מאל עס זעהט שוין אויס עס גייט גיין שטויסט מען זיך אן אין א פראבלעם. איך דאנק דיך גרויסער באשעפער ווייל איך ווייס זיכער אז עס איז פאר מיין טובה. איך וועל אי”ה דאנקען ברבים ווען עס גייט דורך גיין בקרוב. *כִּי טוֹב ד’ – ווייל דער אייבערשטער איז גוט*

May 11th, 2022